Sign In

Don't have an account Sign Up

  • Follow us on :

Sign Up

Already a member Sign In

  • Follow us on :

ANKA İLKOKULU

Eğitim ve Öğretim / Sosyal / Hayat Bilgisi

  • Hayat Bilgisi / Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencileri başarıya götürecek, tüm yöntem ve tekniklerden (sunuş yolu ile öğretim, buluş yolu ile öğretim, drama, gezi-gözlem, soru-cevap, beyin fırtınası, karşılaştırma vs.) yararlanmaktayız. Çağdaş ve nitelikli bir eğitimi yaşama geçirmek için, güncel hayattan örnekler vererek, konuyla ilgili sorular sorarak, gösteri, soru ve yanıtlarla düşündürerek, öğrenilen bilgileri uygulamalarla pekiştirerek, konular arasında ilişki kurarak, bilimsel yöntemlerle düşündürerek anlamaya ve kavramaya önem vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal derslere karşı ilgilerini uyandırmak için, derslerimizde teknolojik materyallerle destekli öğretim yapmaktayız.
  • Özel Anka İlkokulu olarak, Hayat Bilgisi / Sosyal Bilgiler dersinde, toplumsal hayatta yaşamanın önemli olduğu, küreselleşen, iletişim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada aktif, bilgi, beceri ve donanımıyla toplumu yönlendirebilecek güce sahip tarih ve coğrafya bilgisine sahip, aldığı bilgileri günümüzde uygulanabilir hale getiren ilke ve İnkılâplara bağlı nesiller yetiştirmek hedeflerimizdendir. Bunun yanı sıra; toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, önyargılardan uzak, bilgili, akıllı, katılımcı, sorgulayan, araştıran, üreten, tartışma ve uzlaşmayı bilen öğrenciler hedeflenen konular içerisindedir. “Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer” sözünden yola çıkarak öğrencilerimizin tarih şuuruyla yetişmeleri, geçmişten aldıkları dersle yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkmaları üzerimize aldığımız bir sorumluluktur. Aynı zamanda öğrencilerimizin, iyi bir “Tarih Okuryazarı” olmalarına ve tarihi olayları zamanın koşul ve şartları içinde değerlendirerek, tarafsız bir sosyal bilimler yorumcusu olmalarına rehberlik ederiz.
  • Dersimiz ayrıca coğrafi bilgilerin temelini oluşturması, dünya ve evrenin düzeni hakkında bilgiler içermesi nedeniyle, öğrencilerimizi doğa ve çevreye duyarlı, gelecek kuşaklar için çalışan ve dünyasını koruyan bireyler olarak yetiştirmeyi de hedefler.
  • Eğitim felsefemiz akademik işleyiş temeline dayanmaktadır. Bu sürecin merkezinde yer alan öğrencinin; bir taraftan gelişen dünya modeliyle uyumlu biçimde donanım kazanmasını sağlar, diğer taraftan geçmişten günümüze ulaşan değerlerimizi özümseyerek yaşatmasına ve sonraki nesillere bozulmadan aktarmasına öncülük ederiz. Bölüm derslerimiz, “Değerler Eğitimi” modelini sınıf iklimine entegre edebilmek açısından oldukça elverişli yapıda olduğundan, müfredat akışımız ve ders işleyişimiz oldukça renkli ve yaratıcı motiflerle çeşitlenmektedir. Sınıf ikliminde Öğrenci, bir yandan Tarih Okuryazarı olurken, bir yandan da kardeşliği, paylaşmayı, milli duyguları, etik değerleri özümsemekte ve bilgi ile değeri sentezleyerek öğrenmektedir.
  • Öğrencinin öğrendiğini aktarabilme yönünü geliştirmek de hedeflerimiz arasındadır. Şanlı tarihimizin sayfalarında yer alan coşkulu kutlamaları, saygı yüklü anma programlarını, öğrencilerimizin minik yüreklerindeki sınırsız heyecanlarıyla sahneleriz. Sahnede işlediğimiz tema ne olursa olsun, gösterilerimiz milli ve evrensel değerlerle şekillenir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizin, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsemeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Bu nedenle kaynak zenginliği çok büyük önem taşımakta ve öğrencilere farklı kaynaklar sunulmasına özen gösterilmektedir.