Sign In

Don't have an account Sign Up

  • Follow us on :

Sign Up

Already a member Sign In

  • Follow us on :

ANKA İLKOKULU

Eğitim ve Öğretim / Türkçe

Türkçe derslerimizle amacımız, kendisine, toplumuna faydalı; kabiliyetleri gelişmiş; milli değerleri benimsemiş; bilginin güç olduğunu önemsemiş bireyler yetiştirmek, evrensel değerlere sahip, farklılıklarıyla övünen, geleceği şekillendirme sorumluluğu ile mükemmelliği hedefleyen, değişim, gelişim ve yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden ve kullanan, bilimsel düşünen ve proje geliştiren, kendini gerçekleştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Özel Anka İlkokulu olarak Türkçe dersinde; öğrencilere Türk dilini sevdirmek, onlara Türkçe’yi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya öğretmek, kurallara uygun olarak Türkçe konuşmalarını sağlamak temel hedefimizdir. Türkçe dersi, öğretimin temelini oluşturan bir “Araç Ders” niteliği taşıdığından, okulumuzun akademik önceliğini de oluşturmaktadır. Bu dersin kazanımlarına sahip olan öğrencilerimizin, diğer derslerdeki öğrenmeleri de kolaylaşmaktadır. Öğrencilerimizin iyi bir Türkçe Okuryazarı olması, aynı zamanda iyi bir Fen ve Matematik Okuryazarı olmasını da sağlayacaktır.

Tüm derslerin konu içeriklerini doğru anlayıp doğru anlatabilmesi, öğrencinin Türkçe dersindeki başarısı ile yakından ilgilidir. Zümremizin en önemli amacı da, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve anlatma gücünü en iyi biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. “Okuma Saatlerimiz” ve “Kütüphane Saatlerimiz” de bu kazanımı desteklemektedir. Öğrencilerimiz, okudukları ortak metin ya da eserlerden Kavram Kartoteksleri ve Kavram Haritaları çıkararak, analiz ve sentez çalışmalarıyla, eleştirel bakış açısı kazanmaktadırlar. Türkçe dersi okulumuzda, bilgi dersi değil, ifade ve beceri dersi olarak yer alır.

Türkçe derslerinde öğretmenlerimiz, ders etkinliklerinin, sadece Türkçe ders saatleriyle sınırlı kalmaması ve her derste Türkçe dersi ile ilgili hataların düzeltilip, eksiklerinin tamamlanması yoluna gidilmesi için, zümreler arası işbirliğine de büyük önem vermekte ve eşgüdümlü çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz ya da yazı ile etkili anlatım tekniklerini kullanarak kendilerini ifade etme becerisi kazandırmak; türlü etkinlikler ile kelime dağarcıklarını geliştirmek; bilimsel, yaratıcı, eleştirel gözle olaylara doğru ve anlamlı bakış açıları ile bakabilmeyi öğretmek; ulus duygu ve coşkusu ile üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini sağlamak; Türkyurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır.

Türkçe derslerimizde analiz ve sentez, tümevarım ve tümdengelim, değerlendirme ve direkt dil öğretim metodu gibi problem çözmede kullanılan ve yargı ile anlama gücüne dayalı bilimsel yöntemler kullandığımız gibi, bu dersin özel öğretim yöntemlerini olan; okuma ve dinleme, konuşma ve yazma, dili kurallarına göre kullanma kazanımlarını da en üst boyutta vermeyi hedefliyoruz.