Sign In

Don't have an account Sign Up

  • Follow us on :

Sign Up

Already a member Sign In

  • Follow us on :

ANKA ORTAOKULU

Eğitim Teknolojileri

STEM EĞİTİMİ
Stem eğitimi ile öğrencilerimize, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri açısından birçok imkân sağlıyoruz. Öğretilecek bilgileri oyunlarla sunarak çocuklarımızın yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Sorumluluk vererek iletişim becerilerini artırıyoruz ve takım ruhunu aşılıyoruz.


ROBOTİK KODLAMA

Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemiyle ANKA Koleji öğrencileri kodlamaya erken yaşta başlıyorlar. Bilgisayar bilimi ile bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde çeşitli programlama dilleri ve kodlama platformlarını öğrenen öğrencilerimizin üreten bir nesil olmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her öğrencinin kendine özgü ürünleri kodlayarak oluşturabileceği ortamlar sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize maker hareketinin temelinde yatan üretme düşüncesini aşılayarak ürünlerin tüketilmesinden önce onun nasıl üretilebileceğini sorgulatıyoruz. Bir problemin çözümüne yönelik hali hazırda geliştirilmiş uygulamaları kullanmak yerine, geleceğin dilini kodlayarak öğrenen öğrencilerimiz kendi programlarını ve oyunlarını geliştiriyorlar. Bu sayede bilgisayarı sadece oyun aracı olmaktan çıkarıp üretim yapacakları bir araç haline dönüştürüyorlar.

Dijital çağın gereklilikleri göz önüne alındığında, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, problem çözme, kritik düşünme, iletişim, iş birliği, esneklik ve adapte olabilme, küresel yetkinlikler ve finansal okur yazarlık temel 21. Yüzyıl becerileri olarak eksik kalmaktadır. Birçok ülkede müfredata bir ders olarak entegre edilen, mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülen ve yeni bir "21. Yüzyıl becerileri" olarak adlandırılan kodlama becerisi bu noktadaki eksikliği tamamlamaktadır. Çünkü kodlama hem öğrenciler hem de iş dünyasında önemli bir yetkinlik haline gelmiştir.

Günümüz mesleklerinin birçoğunun yazılım ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı olması kodlamanın önemini arttırmıştır. Öğrencilerimizin kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları mesleğe değil, yaşamlarının tüm süreçlerinde fark yaratan bireyler olmalarını sağlıyor. Kodlamayı öğrenen çocuklar bilgisayarlarını programlayarak onlara istedikleri komutları verebiliyor, bu sayede geliştirdikleri uygulamalara yeni görevler ve yeni özellikler ekleyebiliyorlar.