Sign In

Don't have an account Sign Up

  • Follow us on :

Sign Up

Already a member Sign In

  • Follow us on :

ANKA ORTAOKULU

Ölçme ve Değerlendirme

Anka Ortaokulunda temel amacımız;
Eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Öğrencilerimize etkili biçimde sınav danışmanlığı hizmeti sunmak,
  • Öğrencilerimizin doğru hedef belirlemelerine yardımcı olmak ve onları hedefe ulaştıran çalışmalar konusunda yönlendirmek,
  • Öğrencilerimizin öğrenme stilleri doğrultusunda bireysel çalışma programlarını hazırlamak. Ayrıca bu programların düzenli biçimde izlenmesi ile öğrencilerimize ve gerekli durumlarda velilerine kazanımları ile ilgili geri bildirimde bulunmak,
  • Öğrencilerimizin tarama ve deneme sınav sonuçlarını ve akademik performanslarını izleyerek branş öğretmenleri ile koordineli bir biçimde etüt ve soru çözme saatleri gibi ek çalışmalara yönlendirmek

gibi ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız.